Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

14.937

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.630

Hình sự

4.782

Dân sự

6.922

Hôn nhân và gia đình

344

Kinh doanh thương mại

67

Hành chính

28

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.163

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv