Loading...
Skip to main content

TUẦN 45 (TỪ NGÀY 02/11/2020 ĐẾN NGÀY 06/11/2020)

(03/11/2020 08:36)

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Thái Rết

PHÓ CHÁNH ÁN

Lê Thanh Vũ

Thứ Hai

Ngày 02/10/2020

Sáng

Công tác tại TAND huyện Long Phú

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 03/11/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 04/11/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 05/11/2020

Sáng

Dự lớp tập huấn

Dự lớp tập huấn

Chiều

Dự lớp tập huấn

Dự lớp tập huấn

Thứ Sáu

Ngày 06/11/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

TUẦN 45 (TỪ NGÀY 02/11/2020 ĐẾN NGÀY 06/11/2020)


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 50
cdscv