Loading...
Skip to main content

TUẦN 48 (TỪ NGÀY 23/11/2020 ĐẾN NGÀY 27/11/2020)

(26/11/2020 07:58)

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Thái Rết

PHÓ CHÁNH ÁN

Lê Thanh Vũ

Thứ Hai

Ngày 23/11/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp tại Tỉnh ủy

Dự họp tại Tỉnh ủy

Thứ Ba

Ngày 24/11/2020

Sáng

Đi công tác tại thành phố HCM

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 25/11/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 26/11/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Công tác tại thành phố Cần Thơ

Thứ Sáu

Ngày 27/11/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Công tác tại thành phố Cần Thơ

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

TUẦN 48 (TỪ NGÀY 23/11/2020 ĐẾN NGÀY 27/11/2020)


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 36
cdscv