Loading...
Skip to main content

TUẦN 9 (TỪ NGÀY 01/3/2021 ĐẾN NGÀY 05/3/2021)

(01/03/2021 09:32)

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Thái Rết

PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Hoàng Lâm

PHÓ CHÁNH ÁN

Lê Thanh Vũ

Thứ Hai

Ngày 01/03/2021

Sáng

Công tác tại TAND huyện Kế Sách

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 02/3/2021

Sáng

Công tác tại TAND huyện Kế Sách

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Công tác tại TAND huyện Kế Sách

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 03/3/2021

Sáng

Công tác tại TAND thành phố Sóc Trăng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Công tác tại TAND thành phố Sóc Trăng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 04/3/2021

Sáng

Công tác tại TAND thành phố Sóc Trăng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Công tác tại TAND thành phố Sóc Trăng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 05/3/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Công tác tại TAND huyện Mỹ Tú

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Công tác tại TAND huyện Mỹ Tú

TUẦN 9 (TỪ NGÀY 01/3/2021 ĐẾN NGÀY 05/3/2021)


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 54
cdscv