Loading...
Skip to main content

TUẦN 10 (TỪ NGÀY 08/3/2021 ĐẾN NGÀY 12/3/2021)

(08/03/2021 09:35)

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Thái Rết

PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Hoàng Lâm

PHÓ CHÁNH ÁN

Lê Thanh Vũ

Thứ Hai

Ngày 08/03/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự họp UBND tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 09/3/2021

Sáng

Công tác tại TAND huyện Trần Đề

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Công tác tại TAND huyện Trần Đề

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 10/3/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Công tác tại TAND huyện Long Phú

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Công tác tại TAND huyện Long Phú

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 11/3/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Công tác tại TAND huyện Thạnh Trị

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Công tác tại TAND huyện Thạnh Trị

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 12/3/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

TUẦN 10 (TỪ NGÀY 08/3/2021 ĐẾN NGÀY 12/3/2021)


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 24
cdscv