Skip to main content

(Lê Thanh Vũ-TAND tỉnh Sóc Trăng): Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử

(25/02/2020 08:30)

  Từ năm 2017, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đề ra chủ đề hành động trong công tác Tòa án là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, đồng thời, cũng đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống Tòa án. Trong đó, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã đề 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử mà các Toà án trong toàn hệ thống phải tập trung thực hiện. Đó là: (1) Tăng cường công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; (2) Đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; (3) Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; (4) Công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; (5) Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự; (6) Tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; (7) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án; (8) Tăng cường công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử; (9) Nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án; (10) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; (11) Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án; (12) Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc cho các Tòa án; (13) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án; (14) Làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Trong thời gian qua, bên cạnh việc nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ 14 giải pháp do Tòa án nhân dân tối cao đề ra, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đề ra và tổ chức thực hiện 03 giải pháp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng xét xử, đó là: (1) Thu thập chứng cứ bổ sung trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm các vụ án dân sự, để đảm bảo việc xét xử có căn cứ và đúng pháp luật, kết thúc vụ án, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; (2) Nâng cao chất lượng công tác trao đổi nghiệp vụ; (3) Tổ chức đối thoại, xem xét các kiến nghị của Thẩm phán xét xử sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, sửa án mà xác định do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

Từ năm 2017 đến năm 2019, với việc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp như đã nêu trên; đồng thời bám sát các yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, mặc dù số lượng các loại vụ án mà các đơn vị Toà án trong tỉnh thụ lý năm sau nhiều hơn so với năm trước, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp hơn, nhưng tỷ lệ giải quyết án trong Tòa án hai cấp tỉnh Sóc Trăng đạt được ngày càng cao và chất lượng xét xử ngày càng được nâng lên qua từng năm, đặc biệt năm 2019 án bị hủy do lỗi chủ quan chỉ ở mức 0,44%. Điều này cho thấy, việc thực hiện đồng bộ 14 giải pháp do Tòa án nhân dân tối cao đề ra và 03 giải pháp do Tòa án nhân dân tỉnh đề ra trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả tốt.

Ngay từ đầu năm 2020, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thực hiện Chỉ thị số 01/CT-CA ngày 09-01-2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án. Trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Tòa án hai cấp tỉnh Sóc Trăng là tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử do Tòa án nhân dân tối cao đề ra và 03 giải pháp do Tòa án nhân dân tỉnh đề ra, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 86
cdscv