Loading...
Skip to main content

Thông báo

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

14.797

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.601

Hình sự

4.732

Dân sự

6.879

Hôn nhân và gia đình

344

Kinh doanh thương mại

66

Hành chính

28

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.146

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv