Loading...
Skip to main content

Thông báo

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

15.148

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.676

Hình sự

4.850

Dân sự

6.997

Hôn nhân và gia đình

346

Kinh doanh thương mại

67

Hành chính

28

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.183

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv