Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

9.791

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

947

Hình sự

2.961

Dân sự

4.782

Hôn nhân và gia đình

268

Kinh doanh thương mại

47

Hành chính

16

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

769

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv