Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án

Image
Thái Rết
Năm sinh: 1975
Quê quán: xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc TrăngPhó Chánh án

Image
Lê Thanh Vũ
Năm sinh: 1980
Quê quán: Xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc TrăngPhó Chánh án

Image
Nguyễn Hoàng Lâm
Năm sinh: 1980
Quê quán: Xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc TrăngPhó Chánh án

Image
Phạm Quang Nhuận
Năm sinh: 1980
Quê quán: xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăngcdscv