Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án

Image
Trần Hùng Dũng
Năm sinh: 1962
Quê quán: xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc TrăngPhó Chánh án

Image
Lê Thanh Vũ
Năm sinh: 1980
Quê quán: Xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc TrăngPhó Chánh án

Image
Võ Hoàng Anh
Năm sinh: 1960
Quê quán: xã Khánh Tân, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà MauPhó Chánh án

Image
Thái Rết
Năm sinh: 1975
Quê quán: xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăngcdscv