Skip to main content

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10

 

STT

Ngày Tháng năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

1

15/10/2019

Tòa án tỉnh Sóc Trăng

Chánh án

Võ Anh Thảo

Tòa án tỉnh Sóc Trăng

2

31/10/2019

Tòa án tỉnh Sóc Trăng

Chánh án

Võ Anh Thảo

Tòa án tỉnh Sóc Trăng

        


cdscv