Loading...
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5/2020

 

STT

Ngày Tháng năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

1

15/5/2020

Tòa án tỉnh Sóc Trăng

Chánh án

Nguyễn Thanh Phong

Tòa án tỉnh Sóc Trăng

2

01/6/2020

Tòa án tỉnh Sóc Trăng

Chánh án

Nguyễn Thanh Phong

Tòa án tỉnh Sóc Trăng

        


cdscv