Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ:Số 197 Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại:0299.3828.720
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv