Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG PHÚ XÉT XỬ PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM

(11/10/2021 22:58)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Long Phú. Ngày 17/9/2021 Tòa án nhân dân huyện Long Phú tổ chức thành công phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử Dân sự sơ thẩm vụ án tranh chấp “Hợp đồng đặt cọc” giữa: Nguyên đơn Bà Phạm Thị T, Bị đơn bà Lý Ngọc Đ; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn L.

D:\hình sự\20210917_081140.jpg

Hội đồng xét xử

Tại phiên Tòa, Hội đồng xét xử đã nhận định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà T và bà Đ là vô hiệu. Trước Tòa nguyên đơn xin rút lại một phần yêu cầu khởi kiện, xin rút lại phần phạt 20.000.00 đồng vi phạm hợp đồng. Chỉ yêu cầu nhận lại 20.000.000 đồng tiền đã đặt cọc.

Sau khi xem xét các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa. Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tuyên buộc bà Đ có trách nhiệm hoàn trả cho bà T số tiền đặt cọc là 20.000.000 đồng.

Kết thúc phiên tòa Chánh án Tòa án nhân dân huyện Long Phú đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với Thẩm phán được phân công xét xử vụ án, kết luận những mặt làm được, chưa làm được để Thẩm phán rút kinh nghiệm trong công tác xét xử.

C:\Users\ADMIN\Documents\20210917_101743.jpg

  Họp rút kinh nghiệm

  - Về mặt làm được: Công tác chọn án để xét xử rút kinh nghiệm nội bộ là phù hợp, đáp ứng được yêu cầu đặt ra, chuẩn bị phiên tòa tốt; Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phát âm chuẩn và rõ ràng, điều khiển phiên tòa tốt đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, không vi phạm về thủ tục tố tụng, thể hiện tốt bản lĩnh của Thẩm phán; nắm vững các quy định của pháp luật nội dung, tố tụng nên điều khiển phiên tòa đúng trình tự, thủ tục, dân chủ, tạo điều kiện cho các đương sự tranh luận với nhau. Bản án tuyên thể hiện rõ quan điểm của Hội đồng xét xử, những vấn đề nào chấp nhận, không chấp nhận đều được nhận định, phân tích rõ trong bản án.

Trong phần xét hỏi, đồng chí có chuẩn bị trước nên hỏi có trọng tâm, đúng vấn đề và làm rõ được nội dung vụ án. Bản án tuyên thể hiện kết quả dựa trên tranh tụng, tranh luận tại phiên tòa, chứ không chỉ dựa vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ.

Về mặt chưa làm được: Phần hỏi thì cách đặt câu hỏi dài nên đôi lúc đương sự chưa nắm được nội dung câu hỏi nên trả lời không đúng trọng tâm. trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn không có đơn yêu cầu xin miễn án phí do là người cao tuổi nhưng tại phiên tòa Hội đồng xét xử chưa hỏi về quyền yêu cầu miễn án phí cho bị đơn, cũng như giải thích cho họ hiểu được quyền yêu cầu miễn án phí để xem xét. trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn không có đơn yêu cầu xin miễn án phí do là người cao tuổi nhưng tại phiên tòa Hội đồng xét xử chưa hỏi về quyền yêu cầu miễn án phí cho bị đơn, cũng như giải thích cho họ hiểu được quyền yêu cầu miễn án phí để xem xét.

Kết thúc phiên họp, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa được phân công giải quyết vụ án tiếp thu ý kiến đóng và rút kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ năng nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng hơn.

Hiệp Văn – Tòa án nhân dân huyện Long Phú


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 42
cdscv