Skip to main content

BÀN VỀ ỦY THÁC THI HÀNH ÁN TREO

(11/10/2021 23:29)

Điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định:

Người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo.

Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Vậy, nếu người bị kết án thay đổi nơi cư trú ngay sau khi Tòa tuyên án thì việc quản lý, giám sát đó thực hiện ra sao?

  Theo Luật Thi hành án hình sự hiện hành chỉ quy định các thủ tục, trình tự, cơ quan có thẩm quyền xử lý trong trường hợp người được hưởng án treo vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thì thực hiện theo Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Tuy nhiên, khi bị cáo đã được Tòa án tuyên án xong sau đó bị cáo thay đổi nơi cư trú sinh sống chỗ khác thì Cơ quan nào có trách nhiệm giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo?

  Trên thực tế có việc ủy thác thi hành án treo cho Tòa án nơi người bị kết án đang cư trú hoặc làm việc, nhưng thực tế người bị kết án đã thay đổi đi nơi khác nhưng trong khi Tòa án tuyên phần hậu quả giao cho Cơ quan giám sát, giáo dục tại nơi người bị kết án đang cư trú, cụ thể:

Tòa án nhân dân huyện G, tỉnh MH có ủy thác cho Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng để ra Quyết định thi hành án treo đối với người bị kết án Trần Nam H, sinh năm 1994, giới tính: Nam. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp C, xã X, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Nơi tạm trú: ấp P, xã PĐ, huyện G, tỉnh MH. Lý do người bị kết án đã không có mặt nơi đăng ký tạm trú tại thời điểm án có hiệu lực nên phải ủy thác cho TAND nơi người bị kết án đang đăng ký hộ khẩu thường trú.

TAND huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho rằng hiện tại người bị kết án không có về sinh sống tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và bản án không có thể hiện giao bị cáo Trần Nam H cho Ủy ban nhân dân xã X, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng giám sát giáo dục trong thời gian thử thách mà tuyên giao cho Ủy ban nhân dân xã PĐ, huyện G, tỉnh MH giám sát giáo dục trong thời gian thử thách nên hoàn trả hồ sơ ủy thác thi hành án cho TAND huyện G, tỉnh MH

Chính những bất cập trên, dẫn đến tình trạng khi bản án có hiệu lực pháp luật, Tòa án không biết giao cho cơ quan, đơn vị nào giám sát, quản lý, giáo dục người bị kết án treo trong thời gian thử thách và quyết định thi hành án treo đối với người bị kết án không thể thi hành được.

Để đảm bảo cho việc áp dụng một cách thống nhất và chính xác về quy định của Luật Thi hành án hình sự nói chung và quy định về thẩm quyền ra quyết định thi hành án nói riêng, đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền cần có văn bản hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên cũng như quy định rõ về đơn vị nào giám sát, quản lý, giáo dục người bị kết án treo trong thời gian thử thách khi thay đổi nơi cư trú mới hay thay đổi địa giới hành chính khác…

Quách Văn Diển – TAND huyện Kế Sách


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 39
cdscv