Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

17.976

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.076

Hình sự

5.998

Dân sự

7.949

Hôn nhân và gia đình

367

Kinh doanh thương mại

72

Hành chính

29

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.484

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv